A.S Bonde-predikningar

Tidevarv komma, tidevarv försvinna..........
Välkommen Anna Sophia!

Sommaren 2022 gick Stefan Risenfors i pension.
Vi beslöt dock att fortsätta med vårt predikoarkiv med
Anna Sophia Bonde som huvudsaklig predikoleverantör till arkivet.

Tack för detta Anna Sophia och slå gärna Stefans rekord!

Så se nedan vårt nya prediko arkiv som  innhåller Anna Sophia Bondes predikningar från sommaren 2022 och framåt


OBS!
I gamla predikoarkivet finns nästan 600 predikningar från 1999 och fram till sommaren 2022 och Stefans avskedspredikan från Heliga Trefaldighets dag 2022