1:a advent-fastlags

Så får vi åter börja ett nytt kyrkoår

1:a advent
Tema: Ett nådens år

1:a årg.     1999     2005     2008     2011     2014     2017              

2:a årg.        2000     2006     2012     2015    2018  2021

 3:e årg.       2001    2004     2007   2019  2022ASB

2:a advent
Tema: Guds rike är nära

1:a årg.       2011     2014

2:a årg.       2000     2009    2018

3:e årg.      2001     2013                 

3:e advent
Tema: Bana väg för Herren

 1:a årg.     2005     2014     2017

 2:a årg.        

3:e årg.     2001     2004     2016  2019

4:e advent
Tema: Herrens moder

1:a årg.     2011

3:e årg.     2010     2013

Julkrubba - Julbön

 Julotta - Midnattsmässa
Tema: Den heliga natten - Jesu födelse

Annandag jul
Tema: Martyrerna

1:a årg.    2017

2:a årg.     2003     2009   2021

3:e årg.     2001     2007     2010    2013


S.efter jul
Tema: Guds barn
2019

Nyårsbön

2004     2009     2016    2017  2018  2020

Nyårsdagen
Tema: I Jesu namn


1:a årg.     2009     2015     2018   2021

2:a årg.     2001    2016    2019

3:e årg.     2002     2005     2014    2017

Söndag efter nyår
Tema: Guds hus

1:a årg.     2003    2009 

2:a årg.    2004   2022

3:e årg.     2011

Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus

1:a årg.     2015 

2:a årg.     2007     2013    2016   2019

1:a efter trettondag jul
Tema: Jesu dop

1:a årg.     2000     2006    2009  2021

2:a årg.     2004     2007     2010     2013

3:e årg.     2002     2005     2017   2020

2:a efter trettondag jul
Tema: Livets källa

1:a årg.     2003     2006     2015    2018

2:a årg.     2001     2013     2016  2022

3:e årg     2005 2011

3:e efter trettondag jul
Tema: Jesus skapar tro

1:a årg.     2006     2009    2012

2:a årg.    2001     2004    2010

3:e årg.     2011  

4:e efter trettondag jul
Tema: Jesus är vårt hopp

1:a årg.

2:a årg.     2001

3:e årg.    2017

5:e efter trettondag jul
Tema sådd och skörd
Här saknas gudstjänster

6:e efter trettondag jul
Tema: Gud verkar nu

3:e årg.     2011

Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst

1:a årg.  2021   

2:a årg.    2013     2016    2019  2022

3:e årg.     2002

Sexagesima
Tema: Det levande ordet

1:a årg.     2003     2006

2:a årg.     2001     2004

3:e årg.     2011     2017

Kyndelsmässodagen
Tema: Uppenbarelsens ljus

1:a årg.     2000     2003     2006     2009   2021

2:a årg.     2001     2007     2013     2016

3:e årg.     2014     2017

Fastlagssöndag
Tema: Kärlekens väg

1:a årg.     2000     2003     2006     2009  2021

2:a årg.     2001     2007

3:e årg.     2005     2008  2020

Nu går vi in i den egentliga fastetiden - i nästa arkiv hittar du predikningar från askonsdag - Heliga trefaldighets dag