Sexagesima 2001

Det levande ordet        

Högmässa i Stensjökyrkan
Sexagesima 2001

Stefan Risenfors
Evangelietext Joh 7:40-42
<<Föregående  >>Nästa

Predikan
Den här söndagen kallas ju inte bara för Sexagesima, utan också för Reformationsdagen. Och ska vi någongång under kyrkoåret fira Luthers reformation, så är det väl lämpligt att göra det just den dag då texterna handlar om "Det levande ordet". Reformationens viktigaste ändamål var ju att göra bibelordet tillgängligt för varje kristen - en bibel på varje språk kan ses som ett slagord för bibelspridningen alltsedan Reformationen. Men kyrkan behöver ständigt reformeras, för varje reformation riskerar att bli sin egen fiende - när det nya friska radikala stelnar och blir till oföränderliga paroller och ogenomträngliga institutioner. Luthers reformation stelnade också i det vi kallar den lutherska ortodoxin - resultatet blev under 16-, 17- och 1800-talet en dogmatisk överbetoning av det som behövde betonas en gång på 1500-talet. Den lutherska ortodoxin fastnade i en ensidig betoning av det sista ordet i uttrycket "Det levande ordet". I den här predikan ska vi därför koncentrera oss på att Guds ord är "levande". Och för att beskriva det måste vi använda bilder, så här följer nu, på söndagen Sexagesima, just 6 små bilder som vill ge var sitt fragment till det mysterium som vi kallar Guds levande ord:

1. Ordet som språngbräda
Våra ord eller Bibelns ord kan aldrig ge en rättvis beskrivning av Gud. Gud är alltid större än vad orden kan säga, orden kan därför i bästa fall fungera som avstampsbrädan i längdhoppsgropen. Jag tar avstamp i orden men är medveten om att själva äventyret Gud ligger bortom orden, i mysteriet som är större än alla ord kan beskriva. Bibelordet sätter alltså inte ett tak eller en ram för Gud, utan ger istället ett fundament att ta avstamp i den dag vi vågar språnget ut i själva äventyret.

2. Ordet som sommarregn
Sommarregnet är oftast inte så populärt när det kommer och stör våra utflyktsplaner. Men det gör underverk med den torra jorden. Det mjukar upp det hårda och förstelnade och transporterar jordens näringsämnen upp till blommans blad och trädens krona. Efter några veckors torka kan ju ett enda litet sommarregn göra att naturen formligen exploderar i grönska. På samma sätt kan Guds levande ord få det att blomma i en människa - förtorkade inre landskap kan fyllas av liv när det levande ordet sipprar in och tas emot av en människa.

3. Ordet som röntgenkamera
Guds levande ord har en förmåga att genomskåda dolda motiv och kamouflerat förtryck. På samma sätt som röntgenkameran ser igenom vävnaden och avslöjar sprickor och frakturer i skelettet. Alla som har röntgat sig vet att man måste hålla sig stilla i några sekunder under själva exponeringen. Den där stillheten krävs också för den som vill låta sig exponeras i Ordets ljus. Vill jag låta bibelordet avslöja mig, så måste jag vara stilla inför ordet. Då räcker det inte med några sekunder, nej det krävs mycket mer tid av stillhet. Kanske är detta det största problemet när det gäller Bibelns ställning i vårt samhälle - av nån gåtfull anledning så är ju tid en sån bristvara för oss. Därför förblir Bibeln en stängd bok för många idag, också för många som faktiskt öppnar den förblir den stängd eftersom Ordet kräver tid som vi inte ger det. Vi kan alltså inte återerövra det levande ordet utan att börja med att återerövra tiden. För genomlysning kräver tid, både på röntgenavdelningen och inför det levande ordet!

4. Ordet som kärleksbrev
Bibeln är ju faktiskt ett enda långt kärleksbrev från Skaparen till sin skapelse. Och om vi läser Bibeln på samma sätt som vi läser ett kärleksbrev från någon vi älskar, så ger vi det levande ordet en chans. Ett kärleksbrev kan vara skrivet med hur oläslig handstil som helst, vi tränger ändå igenom det eftersom vi är så förtvivlat nyfikna på vad det står. Och om det är något som vi inte förstår i brevet så slänger vi det inte ifrån oss, utan vi läser om och om igen tills vi har funnit en tolkning som stämmer överens med den bild vi har av vår älskade. Vi skyr inga medel när det gäller att få tid att läsa ett kärleksbrev - det finns alltid tid för sån läsning. Så läs Bibeln som ett kärleksbrev - nyfiket, förväntansfullt och om och om igen!

5. Ordet som tilltal
Guds levande ord är i grunden ett tilltal. I Bibeln möter mitt jag ett DU som tilltalar mig. Om du väljer att läsa Bibeln som om den handlade om någon annan så går du därför miste om dess djupaste andemening - det personliga tilltalet. Så läs Bibeln som om den handlar om Gud och om dig - då kan den bli ett levande Ord från en levande Gud!

6. Ordet som fraktal
Inom matematiken finns det ett svårdefinierbart begrepp som kallas fraktal. Det handlar om oändliga talserier, om ekvationer som aldrig går ut, utan bara fortsätter ut i oändligheten. Moderna datorer kan grafiskt åskådliggöra fraktaler och då uppstår ett fantastiskt färgskimrande landskap där man kan gå djupare och djupare ner och bara upptäcka mer och mer. Det fraktala landskapet upplöses inte i små punkter utan ständigt öppnar sig nya fascinerande världar med fantastiska mönster. Bibelordet kan därför liknas vid en fraktal för vi kan aldrig tömma en bibelvers på dess innehåll. Det finns alltid mer att upptäcka av t ex ett Jesusord - jag kan stava på det ett helt liv utan att ha tömt det på dess innehåll.

  • Ordet som språngbräda
  • Ordet som sommarregn
  • Ordet som röntgenkamera
  • Ordet som kärleksbrev
  • Ordet som tilltal
  • Ordet som fraktal

Se dessa sex bilder som sex möjliga öppningar ut i ett landskap där Någon väntar på dig. Hans namn är Jesus och om en liten stund ska vi ta emot Honom som Ordet som blev kött och blod, som blev bröd och vin. I nattvarden påminns vi om att Ordet talar om en verklighet som är precis lika konkret som brödet och vinet - så stanna inte i orden utan gå ut i verkligheten, där väntar Han, Jesus.