Påskdagen 2004

Kristus är uppstånden......

Påsknattsmässa
i Stensjökyrkan 2004 
Stefan Risenfors
<<Föregående  >>Nästa


Predikan
Vad gör det för skillnad i ditt liv att Jesus har uppstått? Är det inte så att livet oftast ter sig ganska likartat för den som tror på Jesus och hans uppståndelse och för den som inte kan eller vill tro på nån Gud? Vad gör det för skillnad i Antons och Robins liv att de om en liten stund är döpta? Kommer de att gå ut härifrån kyrkan och känna sig helt annorlunda mot hur de känner sig nu. I dopet förenas vi med Kristus påstår vi i kyrkan – men vad gör det för skillnad i det praktiska livet? Och om det inte gör nån skillnad i det praktiska livet så kan vi väl lika gärna leva kvar i Påskafton med en död Jesus!

Om vi å ena sidan har en människa som inte tror på nån Gud och som tror att Jesus var en vanlig människa som sannerligen inte uppstod från graven utan är lika död som alla andra avlidna. Och sen har vi å andra sidan en annan människa som påstår att han är kristen, som står och ropar på påsknatten JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! Om vi sen inte märker någon som helst skillnad på dessa båda människor – vad är det då för vits med uppståndelsen och med tron över huvud taget?!

Man skulle kunna säga att uppståndelsen verkligen gör skillnad men det är en skillnad som både den troende och den icke troende får del av. Uppståndelsen är ju ett av många tecken på att Gud är Gud, på att Gud är verklig på ett annat sätt än en sagofigur. Samma gudomliga makt som vi möter i Jesu uppståndelse yttrar sig i det vi kallar liv, det liv som vi av någon obegriplig anledning tar för självklart. Den icke troende får del av livets gåva och mysterium i lika hög utsträckning som den troende och solen lyser precis lika starkt över den odöpte som över den döpte. Hela tillvaron dryper av Guds nåd, varje dag är fullständigt genomdränkt av Guds gåvor och Guds närvaro och Gud är lika närvarande i den icke troendes liv som i den troendes liv. Gud kan helt enkelt inte låta bli att uppfylla alla på samma sätt som vatten inte kan låta bli att uppfylla hela sjöns botten. Gud är ohjälpligt närvarande i varje levande människa och i varje del av sin skapelse. Han är också närvarande hos de människor som vägrar erkänna hans närvaro – han är ständigt också hos dom vars inre blockerats så att de inte kan tro.

Den där blockeringen kan du och jag vara en del av. För om det inte gör nån skillnad i våra liv att vi faktiskt ropar JA HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN – ja, då kan vi hindra människor att finna Gud! Vi borde ju vara genomlysta av den där nåden eftersom vi inte bara vadar fram i den varje dag utan dessutom erkänner den högt och officiellt! Ljuset från påsken borde sippra ut under våra dörrar, någon därute borde märka att det är tänt härinne! Så låt det då märkas! Ställ dig inför påskens uppståndelseljus, låt dig översvämmas av det ljuset! Lev i det, plaska omkring i det, vältra dig i det och låt varje inre hålrum uppfyllas av detta underbara faktum: Du är älskad rakt igenom av Någon som besegrat döden!

Om människor inte ser skillnaden i ditt liv – ja, då beror det inte på att du gjort för lite. Nej, det beror på att du har låtit Gud göra för lite i ditt liv. Ge Honom fria händer, släpp kontrollen och låt dig älskas rakt igenom!

AMEN