• Advent -Fastlagssöndag

    Återigen får vi börja ett nådens år - vänta på julens mirakel och glädjas över att "Idag har en frälsare blivit född åt er..."

  • Askonsdag - pingst

    Från askonsdagens korstecknande till uppståndelsens glädje och pingstens otroliga jubel.

  • Helig trefaldighets dag - domsöndagen

    Trefaldighetstiden - en tid av växande och mognad som avslutas med minnenas och eftertänksamhetens tid