• Advent -Fastlagssöndag

  Återigen får vi börja ett nådens år - vänta på julens mirakel och glädjas över att "Idag har en frälsare blivit född åt er..."

  Nu går vi in i den egentliga fastetiden - i nästa arkiv hittar du predikningar från askonsdag - Heliga trefaldighets dag

  NÄSTA ARKIV>>>

 • Askonsdag - pingst

  Från askonsdagens korstecknande till uppståndelsens glädje och pingstens otroliga jubel.

 • Helig trefaldighets dag - domsöndagen

  Trefaldighetstiden - en tid av växande och mognad som avslutas med minnenas och eftertänksamhetens tid