Hel.Mik.dag 2011

     ÄnglarnaHögmässa i Stensjökyrkan
     helige Mikaels dag 2011
     Stefan Risenfors
   <<Föregående  >>Nästa


Beredelsetal
Dagens episteltext handlar om en strid i himlen. Hur ser det ut i ditt och mitt liv? Råder där verklig fred och frid efter att ondskan besegrats eller handlar det bara om en bedräglig vapenvila mellan ont och gott, eller snarare din kapitulation kamouflerad till vapenvila. Dagens bibeltexter säger oss att vi aldrig får sluta fred eller ens vapenvila med den onda makt som också finns i vårt eget inre. Låt oss ta upp kampen och låt oss börja med att erkänna den där frontlinjen som finns också i våra liv. Låt oss be och bekänna…

Predikan
Under många r hade den här söndagen rubriken ”Barnen och änglarna”, men i vår nuvarande evangeliebok har rubriken förkortats till bara ”Änglarna”. Och när vi hörde dagens episteltext kanske ni förstår varför för där får vi en av Nya testamentets allra mest otäcka bilder: Jag tänker på bilden av ärkeängeln Mikael som nåt slags himmelsk överbefälhavare som tillsammans med sin änglahär besegrar ”den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen,” och ”han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.”. Även om barnsagor i alla tider varit fyllda av drakar och troll och andra hemskheter så tyckte man tydligen att det här var lite för mycket för utifrån temat hamnade förr ofta familjegudstjänster på Mikaelidagen.

Men när vi hör om ängeln Mikael och draken så ska vi minnas att det här inte handlar om nån direktsändning från fronten genom CNN eller någon annan TV-kanal, utan den här scenen utspelas i en dröm. Det är författaren till Uppenbarelseboken som drömmer och hans dröm har förärats en hel bibelbok i Nya testamentet. Man kan fråga sig varför – vi kan ju alla drömma de mest fantasifulla scener, men vi tar dem inte på direkt allvar. Vi skakar av oss drömmen när vi vaknar och återvän¬der till verkligheten – för i motsats till drömmen är den verklig och den måste vi därför förhålla oss till på ett eller annat sätt.

Nu kan man konstatera att Uppenbarelseboken inte skildrar någon helt vanlig dröm, och den beskrivs inte heller som en dröm utan Johannes berättar hur han faller i hänryckning och ser dessa syner som också innehåller konkreta tilltal till sju namngivna kristna församlingar i nuva¬rande Turkiet. Men efter dessa profetiska tilltal till församlingarna far det liksom iväg och synerna blir mer och mer fantasifulla när Johannes upplever sig skåda in i den himmelska världen.

 Men även om det inte är någon ordinär nattdröm det handlar om, utan mer nåt slags visioner i mer eller mindre vaket tillstånd, så är det ändå ett slags inre seende som vi kan jämföra med drömmar. Och eftersom alla männi¬skor i alla tider har drömt så kan man fråga sig varför just Johannes drömmar hamnade i vårt Nya testamente?

Ja, det finns flera anledningar:
1. Drömmarna tillskrevs den Johannes som var Jesu egen lärjunge, han var därför en viktig person i den unga kyrkan och i den miljö som senare bestämde vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet.
2. Drömmarna var förknippade med församlingar som får stort utrymme i NT genom de brev som Paulus skrev till dem.
3. I drömmen får Johannes en direkt uppmaning av Gud att skriva ner sina drömmar.

Ytterligare en anledning till att vi har den här drömboken i Nya testamentet är att drömmar ses som viktiga i hela den bibliska världen. Vi har ytterli¬gare ett exempel i dagens GT-liga text som beskriver hur patriarken Jakob drömmer om en stege där änglar går upp och ner mellan himlen och jorden. Och det finns många andra exempel i Bibeln. På fallande vanlig är just kombinationen dröm och ängel. Tänk om det rent av skulle vara så att alla bibliska änglar är drömda änglar!?

I vår materialistiska tidsålder upplever nog många att om man påstår att änglarna bara är drömda änglar så reduceras dem till nåt mindre än verkliga änglar, de blir fantasifoster och därför inte värda att ta på allvar. Men jag är inte säker på att det är på det viset – i mina ögon kan änglarna vara minst lika verkliga om de är drömda. Det kan ju vara så att Gud låter oss skåda djupare in i tillvaron genom drömmarna, att vi i drömmarna ser mer och inte mindre. Det vi hela tiden måste hålla i minnet är att det vi kallar verklighet, det vi kan se och ta på, det är hela tiden filtrerat genom ett antal ofrånkomliga filter. Det är inte bara så att man rent biologiskt kan vara mer eller mindre färgblind och större eller mindre förmåga att höra vissa ljud¬frekvenser. Det finns också andra filter som ligger i hjärnans tolknings¬apparat – vi jämför alltid intryck med den gigantiska erfarenhetsbank som ligger lagrad i våra hjärnor. Och där ingår också allt det vi fått lära oss om hur världen är beskaffad. Berömt är t ex experimentet där man i ett samhälle präglat av rasmotsättningar lät vita försökspersoner snabbt se en bild av en svart man och en vit man. Den vite mannen höll en kniv i handen men de vita försökspersonerna trodde sig ha sett att kniven fanns i den svarte mannens hand eftersom de var upplärda att förknippa våld och brutalitet med mörkhyade.

Det jag försöker säga är att du ska inte tro att verkligheten är precis så som du upplever den för alla dina sinnesintryck tolkas och förvrängs hela tiden. Men i drömmen är de här tolkningsfiltren bortkopplade, där ligger du med sänkt gard helt vidöppen för intryck som kommer inifrån. Och därinne ryms ett helt universum som är fördolt för oss i vaket tillstånd. Också himmelska världar ryms därinne – världar som befolkas av änglar som Guds budbärare rakt in i ditt hjärta.

Och inte är det särskilt långsökt att tänka sig att om Gud vill dig något så tar Han inte omvägen kring den där filtreringsapparaten som du är utrustad med i vaket tillstånd, utan Han använder direktuppkopplingen genom dina drömmar. Jag säger inte att det är så men jag säger att det skulle kunna vara så och därför bör vi ta våra drömmar på större allvar – de är kanske verkligare än den sk verkligheten!

Till sist några ord om den dröm som Johannes hade och som Jesus verkar anknyta till i den sista versen i dagens evangelium när han säger:
"Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Den där trappan mellan himmel och jord där änglarna går upp och ner – den där trappan som finns återgiven i symbolisk form också i vår kyrka i form av tegelstenstrappan upp till altarfönstret. Vad står den trappan för?

Visst skulle den kunna vara en symbol för Jesus själv. Han är länken mellan himmel och jord, han är den som förenar det himmelska och det jordiska i sin egen person. Om du och jag kommer tillräckligt nära honom så kommer vi att kunna känna smaken av himmel i allt jordiskt, så låt oss då göra det! AMEN –