Ps.421
När vintermörkret kring oss står.
Då gryr på nytt vårt kyrkoår.
Med nåd och tröst från världens ljus.
Från konungen av Davids hus.

1:a advent         1:a årg 1999
1:a advent         2:a årg 2000
1:a advent         3:e årg 2001
1:a advent        3:e årg. 2004
1:a advent         1:a årg 2005
1:a advent         2:a årg 2006
1:a advent         3:e årg 2007
1:a advent         1:a årg 2008
1:a advent         1:a årg- 2011
1:a advent        2:a årg. 2012
1:a advent         1:a årg 2014
1:a advent         2:a årg 2015
1:a advent         1:a årg 2017
          
2:a advent        2:a årg 2000
2:a advent        3:e årg 2001
2:a advent        2:a årg 2009
2:advent           1:a årg 2011
2:a advent        3:e årg 2013
2:a advent        1:a årg 2014
3:e advent        3:e årg 2001
3:e advent        3:e årg 2004
3:e advent        1:a årg 2005
3;e advent        1:a årg 2014
3:e advent        3:e årg 2016
3:e advent       1:a årg 2017
   
4:e advent       2:a årg 2006
4:e advent       2:a årg 2009
4:e advent        2:a årg.  2009
4:e advent       3:e årg 2010
4:e advent       1:a årg 2011
4:e advent        2:a årg 2012
4:e advent       3:e årg 2013

4:e advent       2:a årg

2015
Julkrubban   2000
Julbön        2001
Julbön Krubban   2003
Julbön 2003
Julbön 2004
julbön 2005
Julbön 2006
Julbön 2013
Julbön 2014
Julbön 2015
Julbön 2016
Julotta            1:a årg 2002
Julotta            1:a årg 2005
Julotta            1:a årg 2008
Julotta            1:a årg 2011
Julotta            2:a årg 2012
   
Julotta           1:a årg 2015
Annandag jul  3:e årg 2001
Annandag jul 2:a årg 2003
Annandag jul  3:e årg 2007
Annandag jul 2:a årg 2009
Annandag jul  3:e årg 2010
Annandag jul  3:e årg 2013
Annandag jul  1:a årg 2017

Och mer kommer OMGV