Helig tref - Domsöndagen

Trefaldighetstiden, en period av växande och mognad - åtföljd av eftertänksamhetens och minnenas tid.

Helig trefaldighets dag
Tema: Gud-Fader, Son och Ande

1:a årg.     2009     2012

2:a årg.     2007     2010

3:e årg.     2014

1:a efter trefaldighet
Tema: Vårt dop

1:a årg.     2003   

2:a årg.     2001     2010     

3:e årg.     2008

2:a efter trefaldighet
Tema: Kallelsen till Guds rike

1:a årg.     2018

2:a årg.  -----   

3:e årg.     2011     2014

3:e efter trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen

1:a årg.     2003     2009     2018

2:a årg.     2001      2016 

3:e årg.------

4:e efter trefaldighet
Tema: Att inte döma

1:a årg.-----

2:a årg.     2001     2007      2016

3:e årg.     2008     2017

Apostladagen
Tema: Sänd mig

1:a årg.     2018

2:a årg.     2001

3:e årg.     2017

6:e efter trefaldighet
Tema: Efterföljelse

1:a årg.     2018

2:a årg.     2001

3:e årg.----

Kristi förklarings dag
Tema: Jesus förhärligad

1:a årg.      2006

2:a årg.     2010     2013

3:e årg.     2017

Midsommardagen
Tema: Skapelsen

1:a årg.     2003

2:a årg.     2007

3:e årg.-----

Johannes döpares dag
Tema: Den Högstes profet

1:a årg.         2012     2018

2:a årg.     2007

3:e årg.     2011

8:onde efter trefaldighet
Tema: Andlig klarsyn

1:a årg.     2000     2006

2:a årg.     2010

3:e årg.     2017

9:onde efter trefaldighet
Tema: Goda förvaltare

1:a årg.     2003     2012     2015

2:a årg.     2013

3:e årg.     2011     2017

10:onde efter trefaldighet
Tema: Nådens gåvor

1:a årg.     2009     2012     2015

2:a årg.---------

3:e årg.     2011     2014

11:e efter trefaldighet
Tema: Tro och liv

1:a årg.     2000    2003     2015

2:a årg.     2007     2016

3:e årg.     2017

12:e efter trefaldighet
Tema: Friheten i Kristus

1:a årg.     2000     2009     2012     2018

2:a årg.     2001     2004     2010     2013

3:e årg.     2002     2014     2017

13:onde efter trefaldighet
Tema: Medmänniskan

1:a årg.     2003     2012

2:a årg.     2004     2007

3:e årg.     2008     2014

14:onde efter trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus

1:a årg.     2000

2:a årg.     2001

3:e årg.     2002     2017

15:onde efter trefaldighet
Tema: Ett är nödvändigt

1:a årg.     2003     2006     2009     2018

2:a årg.     2016

3:e årg.     2002

16:onde efter trefaldighet
Tema: Döden och livet

1:a årg.     2012     2018

2:a årg.     2013     2016

3:e årg.-------

17:onde efter trefaldighet
Tema: Rik inför Gud

1:a årg.     2000     2015

2:a årg.----------

3;e årg.     2005     2008     2011

18:onde efter ytrefaldighet
Tema: Att lyssna i tro

1:a årg.     2000     2003     2012

2;a årg.     --------

3:e årg.     2011     2014

19:onde efter trefaldighet
Tema: Trons kraft

1:a årg.     2018

2:a årg.     2001

3:e årg.     2008     2017

Den helige Mikaels dag
Tema: Änglarna

1:a årg.     2000     2009     2015

2:a årg.     2004     2016

3:e årg.     2005     2011     2014

Tacksägelsedagen
Tema: Lovsång

1:a årg.     2000     2015

2:a årg.     2001     2013

3:e årg.     2008     2011     2014

20:onde efter trefaldighet
Tema: Att leva tillsammans

1:a årg.     2006    2009     2012

2:a årg.--------

3:e årg.---------

21:a efter trefaldighet
Tema: Samhällsansvar

1;a årg.     2000     2003     2015

2:a årg.     2004     2010     2016

3:e årg.     1996     2014

22:a efter trefaldighet
Tema: Frälsningen

1;a årg.     2006     2009     2018

2;a årg.     2001

3:e årg.---------

23:e efter trefaldighet
Tema: Förlåtelse utan gräns

1:a årg.     2015

2:a årg.     2007     2016

3;e årg.     2005     2008

 

24:e efter trefaldighet
Tema: Den yttersta tiden

1:a årg.----

2:a årg.-----

3:e årg.     2002

Alla helgons dag
Tema: Helgonen

1:a årg.     2003

2:a årg.     2013     2016

3:e årg.     2005     2011     2011 em     2017

Söndagen efter alla helgons dag
Tema: Vårt evighetshopp

1:a årg.     2006    2012     2015     2018

2:a årg.     2010     2016

3:e årg.     1999     2005     2014     2017

Söndagen före domsöndagen
Tema: Vaksamhet och väntan

 1:a årg.     2000     2012

2:a årg.-----

3:e årg.     2005     2008     2011     2014

Domsöndagen
Tema: Kristi återkomst

1:a årg.     2003     2006     2015   2018

2:a årg.     2016

3:e årg.     1999     2014     2017