Ps.196
Låt mig börja med dig o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig, varje dag du beskär
och förnya mitt uppsåt igen.
Att vara och bliva din egen.

Vårt dopträd med ett kors för varje döpt barn under året får påminna oss om att vi också får kalla oss Guds älskade barn.

Nyårsbön 3:e årg. 2004
Nyårsbön 2:a årg. 2009
Nyårsbön 3:e årg 2016
Nyårsbön 1:a årg 2017
Nyårsdagen 2:a årg. 2001
Nyårsdagen 3:e årg. 2002
Nyårsdagen 3:e årg. 2005
Nyårsdagen 1:a årg. 2009
Nyårsdagen 3:e årg 2014
Nyårsdagen 1:a årg 2015
Nyårsdagen 2:a årg. 2016
Nyårsdagen 3:e årg 2017
Nyårsdagen 1:a årg 2018
Sön efter nyår 1:a årg 2003
Sön efter nyår 2:a årg. 2004
Sön efter nyår 1:a årg. 2009
Sön efter nyår 3:e årg 2011
Trettondag jul 2:a årg. 2007
Trettondag jul 3:e årg. 2008
Trettondag jul 3:e årg 2011
Trettondag jul 2:a årg 2013
Trettondag jul 3:e årg 2014

Trettondag jul

1:a årg 2015
Trettondag jul 2:a årg. 2016
Trttondag jul 3:e årg 2017
1:a eft. trett. 1:a årg. 2000
1:a eft. trett. 3:e årg. 2002
1:a eft trett 2:a årg. 2004
1:a eft. trett. 3:e årg. 2005
1:a eft. trett. 1:a årg. 2006
1:a eft. trett. 2:a årg. 2007
1:a eft. trett. 1:a årg. 2009
1:a eft. trett. 2:a årg- 2010
1:a eft. trett. 2:a årg- 2013
1:a eft. trett. 3:e årg 2017
2:a  eft. trett. 3:e årg. 2001
2:a eft. trett. 1:a årg. 2003
2:a eft. trett. 3:e årg. 2005
2:a eft. trett. 1:a årg. 2006
2:a eft. trett. 3:e årg. 2011
2:a  eft trett. 2:e årg. 2013
2:a eft. trett. 1:a årg 2015
2:a eft. trett. 2:a årg 2016
2:a eft.trett. 1:a årg 2018