GUDSTJÄNSTER I STENSJÖKYRKAN

Stensjökyrkan - Gunnebogatan 18

Gudstjänsten är alltid navet i vår verksamhet. Det som all annan verksamhet kretsar kring. I Gudstjänste får vi hämta ny kraft och energi för kommande vecka. Vi får mötas i bröd och vin och dela våra förböner med andra.
Under kyrkkaffet möts vi i söndagstankar och vardagsoro. Hittar kanske nya vänner och deltar i en skön gemenskap-

  • Högmässa

    Varje söndag kl.10
    Söndagsskola under predikan.

  • Middagsbön

    Alla onsdagar kl.12

  • Veckomässa

    Alla onsdagar 18.30 utom 17 april då mässan är flyttad till kl.19 på skärtorsdagen 18 april