I båda kyrkorna finns  flera körer för både barn och vuxna.Se nedan.

Januari-Februari

  • Rachmaninoffs Vigilia Stensjökyrkan söndag 12 januari kl.18

    Cantores Hilares under ledning av Lars Söderlund

  • Ljuset lyser i mörkret Stensjökyrkan söndag 2 februari kl.18

    Musik av tonsättande Svenska organister och hoppfulla körsångare om ljuset.

  • Klassiskt med tre Stensjökyrkan söndag 16 februari kl.18

    Anders Jivegård, klarinett, Joel Göransson, cello och Birgitta Landgren, piano, spelar bl.a. Bethovens trio nr. 4

Körer i Fågelbergskyrkan

Kontakta
körledare Ida Andersson 0738- 52 04 73

Fågelungarna F-klass- åk 1
Tisdagar kl. 14.15 - 14.45

PåFåglarna åk 2
Tisdag kl. 14.45 - 15.15
Fågelungarna och Påfåglarna samverkar med Himlastoff

SångFåglarna åk 3-6
Tisdagar kl. 15.45 - 16.30

Kör är Hälsa 0 - 100 år
Onsdagar kl. 15.00- 16.30

Körer i Stensjökyrkan

Kontakta
Birgitta Landgren,
tel. 031-761 94 66,

Pojkkören  från 5 år t.o.m. åk 2
Onsdagar kl.16.30-17.30.

Flickkören  från 5 år t.o.m. åk 2
Tisdagar kl.14.30-15.30.

Barnkören (fr.o.m. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar kl.15.45-16.45.

Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17-18.

Lilla Kyrkokören 
Torsdagar i udda veckor kl.19.00-20.30.

Stensjöns Kyrkokör
Onsdagar kl.19.00-21.15.