Tisdagskvällar -Temakvällar

Vi fortsätter med program nu åter igen VARJE tisdagskväll i Stensjökyrkan – kl 18.30–20.00 Vi varvar teologiska samtal med spännande gäster och en ny grupp enbart för kvinnor, ett slags motsvarighet till den mansgrupp som församlingen haft under många år. För alla kvällarna gäller: Inget fika, ingen andakt – bara 90 minuter av livsnära samtal om berörande väsentligheter. Alla är välkomna – troende, tvivlare, allmänt förvirrade och ateister!

Samtalskväll om tro och tvivel:

Samtalsledare oftast Stefan Risenfors. Tfn.031-761 94 64

Programmen kommer inom kort

Samtalskvällar för kvinnor

Solveig Fylling-Nygard är samtalsledare för denna nystartade kvinnogrupp.

Kvinnogruppen är en ickekonfessionell samtalsgrupp för kvinnor i alla åldrar, öppen för alla oberoende av religionstillhörighet och livsåskådning. Ansvarig: Solveig Fylling Nygaard som du kan kontakta för mer information - solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se eller telefon: 0738-520431 (Vi har även en mansgrupp med samma upplägg – info: Stefan Risenfors)