Tisdagskvällar -Temakvällar

Vi fortsätter med program nu åter igen VARJE tisdagskväll i Stensjökyrkan – kl 18.30–20.00 Vi varvar teologiska samtal med spännande gäster och en ny grupp enbart för kvinnor, ett slags motsvarighet till den mansgrupp som församlingen haft under många år. För alla kvällarna gäller: Inget fika, ingen andakt – bara 90 minuter av livsnära samtal om berörande väsentligheter. Alla är välkomna – troende, tvivlare, allmänt förvirrade och ateister!

Samtalskväll om tro och tvivel:

Samtalsledare oftast Stefan Risenfors. Tfn.031-761 94 64

10/9 Tro i skönlitteraturen: Från Jesper Svedberg till morfar prosten - om präster i litteraturen – Anna Sophia Bonde

 24/9 Anonyma Alkoholister informerar - Erik Risberg

 8/10 Civilkurage i vardagen. Vågar du ingripa vid bråk på spårvagnen? Om någon ligger på trottoaren? Om du hamnar i ett sammanhang präglat av t ex rasism eller sexism? Vi diskuterar vad civilkurage är och delar råd om konflikthantering.

 22/10 Tro i skönlitteraturen: Lewis och L´Engle - om kristna te- man i fantasylitteraturen – A S Bonde

 5/11 Dokumenterade mirakel – Micael Grenholm om sin nya bok

19/11 Vården, pengarna & patienterna – Att hjälpa sin nästa – ställ dig i kö! Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist har granskat SU.

26/11 Filosofen Nicolaus Cusanus – Per Starke. Cusanus är en av grundpelarna i filosofen Jonna Bornemarks generalangrepp på New Public Management i den uppmärksammade boken Det omätbaras renässans. Jonna kommer 17 januari men här får vi en chans att förbereda oss.

10/12 Klimatkrisen - vad vet vi? Vad tror vi? Vad kan vi hoppas och vad kan vi göra? Docent Daniel Johansson, inst. för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers *

Samtalskvällar för kvinnor

Solveig Fylling-Nygard är samtalsledare för denna nystartade kvinnogrupp.

Kvinnogruppen är en ickekonfessionell samtalsgrupp för kvinnor i alla åldrar, öppen för alla oberoende av religionstillhörighet och livsåskådning. Ansvarig: Solveig Fylling Nygaard som du kan kontakta för mer information - solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se eller telefon: 0738-520431 (Vi har även en mansgrupp med samma upplägg – info: Stefan Risenfors)

3/9 Kvinnogrupp

17/9 Kvinnogrupp

1/10 Kvinnogrupp

15/10 Kvinnogrupp

29/10 Kvinnogrupp

12/11 Kvinnogrupp 

3/12 Kvinnogrupp*