Mitt i fastetiden får vi en påminnelse om att Gud föddes också som människa. För vår skull!

Askonsdag 2:a årg 2007
1:a i fastan 3:e årg. 2002
1:a i fastan 2:a årg. 2004
1:a i fastan 1:a årg. 2006
1:a i Fastan 2:a årg 2010
1:a i fastan 3:e årg. 2011
1:a i fastan 3:e årg 2014
1:a i fastan 1:a årg 2015
1:a i fastan 2:a årg. 2016
1:a i fastan 3:e årg 2017
1:a i fastan 1:a årg. 2018
2:a i fastan 3:e årg. 2002
2:a i fastan 3:e årg. 2005
2:a i fastan 1:a årg. 2006
2:a i fastan 2:a årg. 2007
2:a i fastan 3:e årg 2014
2:a i fastan 1:a årg. 2015
3:e i fastan 2:a årg. 2001
3:e i fastan 3:e årg. 2002
3:e i fastan 3:e årg. 2008
3:e i fastan 1;a årg 2012
3:e i fastan 1:a årg 2015
3:e i fastan 2:a årg 2016
3:e i fastan 3:e årg. 2017
Midfastosöndag 3:e årg. 2002
Midfastosöndag 3:e årg. 2005
Midfastosöndag 2:a årg. 2007
Midfastosöndag 1:a årg. 2012
Midfastosöndag 2:a årg. 2013
Midfastosöndag 1:a årg. 2015
J Marie bebådelse 1:a årg. 2000
J Mariebebådelse 2:a årg. 2001
J Marie bebådelse 1:a årg. 2003
J Marie bebådelse 2:a årg. 2004
J Mariebebådelse 3:e årg. 2005
J Marie bebådelse 1:a årg. 2006
J Marie bebådelse 3:e årg. 2008
J Marie bebådelse 1:a årg. 2009
J Marie bebådelse 2:a årg 2010

 J Marie bebådelse

3:e årg 2011
J Marie bebådelse 3:e årg 2014
J Marie bebådelse 1:a årg 2015
5:e i fastan 2:a årg. 2001
5:e i fastan 1:a årg. 2006
5:e i fastan 1:a årg. 2009
5:e i fastan 3:e årg 2011
5:e i fastan 3:e årg 2014

5:e i fastan

3:e årg 2017
Palmsöndag 3:e årg. 2002
Palmsöndag 1:a årg. 2003
Palmsöndag 2:a årg. 2004
Palmsöndag 2:a årg. 2007
Palmsöndag 2:a årg 2013
Palmsöndag 3:e årg 2014
Palmsöndag 1:a årg 2015

Palmsöndag

 Palmsöndag 

2:a årg

Lukas.ser

2016

2018