Askonsdagen - Pingst

Under denna tid får vi i fastetiden följa Jesus i frestelser fram till döden på korset. Men döden kunde inte hålla honom kvar och vi får glädjas i påskdagens budskap om att "Kritsus är uppstånden." 

I väntan får vi sedan tillsamman med lärjungarna vänta på hjälparen - den helige Andes ankomst på pingstdagen

Askonsdag 2:a årg 2007
1:a i fastan 3:e årg. 2002
1:a i fastan 2:a årg. 2004
1:a i fastan 1:a årg. 2006
1:a i Fastan 2:a årg 2010
1:a i fastan 3:e årg. 2011
1:a i fastan 3:e årg 2014
1:a i fastan 1:a årg 2015
1:a i fastan 2:a årg. 2016
1:a i fastan 3:e årg 2017
1:a i fastan 1:a årg. 2018
2:a i fastan 3:e årg. 2002
2:a i fastan 3:e årg. 2005
2:a i fastan 1:a årg. 2006
2:a i fastan 2:a årg. 2007
2:a i fastan 3:e årg 2014
2:a i fastan 1:a årg. 2015
3:e i fastan 2:a årg. 2001
3:e i fastan 3:e årg. 2002
3:e i fastan 3:e årg. 2008
3:e i fastan 1;a årg 2012
3:e i fastan 1:a årg 2015
3:e i fastan 2:a årg 2016
3:e i fastan 3:e årg. 2017
Midfastosöndag 3:e årg. 2002
Midfastosöndag 3:e årg. 2005
Midfastosöndag 2:a årg. 2007
Midfastosöndag 1:a årg. 2012
Midfastosöndag 2:a årg. 2013
Midfastosöndag 1:a årg. 2015
J Marie bebådelse 1:a årg. 2000
J Marie bebådelse 2:a årg. 2001
J Marie bebådelse 1:a årg. 2003
J Marie bebådelse 2:a årg. 2004
J Mariebebådelse 3:e årg. 2005
J Marie bebådelse 1:a årg. 2006
J Marie bebådelse 3:e årg. 2008
J Marie bebådelse 1:a årg. 2009
J Marie bebådelse 2:a årg 2010
J Marie bebådelse 3:e årg 2011
J Marie bebådelse 3:e årg 2014
J Marie bebådelse 1:a årg 2015
5:e i fastan 2:a årg. 2001
5:e i fastan 1:a årg. 2006
5:e i fastan 1:a årg. 2009
5:e i fastan 3:e årg 2011
5:e i fastan 3:e årg 2014
5:e i fastan 3:e årg 2017
Palmsöndag 3:e årg. 2002
Palmsöndag 1:a årg. 2003
Palmsöndag 2:a årg. 2004
Palmsöndag 2:a årg. 2007
Palmsöndag 2:a årg 2013
Palmsöndag 3:e årg 2014
Palmsöndag 1:a årg 2015

 Palmsöndag

Palmsöndag

 2:a årg.

1:a årg

2016

2018

Skärtorsdag Joh. ser. 2007
Skärtorsdag Matt. ser. 2008
Skärtorsdag Luk.ser 2010
Skärtorsdag Mark.ser 2013
Skärtorsdag Matt.ser 2016
Skärtorsdag Mark.ser 2017
Långfredag 1:a årg. 2000
Långfredag 2:a årg. 2001
Långfredag 3:e årg. 2002
Långfredag Joh. ser. 2007
Långfredag Matt. ser. 2008
Långfredag Mark.ser 2009
Långfredag em   2012
Långfredag   2012
Långfredag   2013
Långfredag em   2013
Långfredag   2015
Långfredag em   2015
Långfredag em   2016

Långfredag

Långfredag

 

2017

2018

Påskdagen 2:a årg. 2004
Påskdagen 3:e årg. 2005
Påskdagen 1:a årg. 2006
Påskdagen 2:a årg 2010
Påskdagen 3:e årg. 2011
Påskdagen 3:e årg 2014

 

Påskdagen

Påskdagen

 

2016

2018

Annandag påsk 3:e årg. 2002
Annandag påsk 2:a årg. 2007
Annandag påsk 1:a årg 2009
Annandag påsk 1:a årg. 2012
Annandag påsk 1:a årg 2015
2:a i påsktiden 3:e årg. 2002
2:a i påsktiden 2:a årg- 2004
2:a i påsktiden 2:a årg. 2007
2:a i påsktiden 3:e årg 2008
2:a i påsktiden 3:e årg. 2011
2:a i påsktiden 3:e årg 2014
2:a i påsktiden 2:a årg 2016
3:e i påsktiden 3:e årg. 2002
3:e i påsktiden 2:a årg. 2004
3:e i påsktiden 1:a årg 2009
3:e i påsktiden 1:a årg 2012
3:e i påsktiden 1:a årg 2015
3:e i påsktiden 2:a årg 2016
3:e i påsktiden 3:e årg 2017
4:e i påsktiden 2:a årg. 2002
4:e i påsktiden 3:e årg. 2005
4:e i påsktiden 2:a årg 2010
4:e i påsktiden 1:a årg. 2012
4:e i påsktiden 2:a årg 2013
4:e i påsktiden 3:e årg. 2014
4:e i påsktiden 1:a årg 2015

 

4:e i påsktiden

4:e i påsktiden

3:e årg

1:a årg

2017

2018

5:e i påsktiden

5:e i påsktiden

1:a årg.

2:a årg.

2000

2001

5:e i påsktiden 3:e årg. 2002
5:e i påsktiden 2:a årg. 2004
5:e i påsktiden 3:e årg. 2005
5:e i påsktiden 2:a årg. 2007
5:e i påsktiden 3:e årg. 2011
5:e i påsktiden 1:a årg. 2012
5:e i påsktiden 1:a årg 2015

Bönsöndagen
Bönsöndagen

Bönsöndagen

1:a årg.
3:e årg.

1:a årg.

2000
2002

2003

Bönsöndag

Bönsöndagen

2:a årg.

3:e årg-

2007

2008

Bönsöndagen 1:a årg. 2009

Bönsöndagen

2:a årg. 2007
     
     
Bönsöndagen 3:e årg. 2014
Bönsöndagen 1:a årg 2015
Bönsöndagen 3:e årg 2017
Kr. Himmelsfärd 1:a årg. 2006
Kr. Himmelsfärd 2:a årg. 2007
Kr.  Himmelsfärd 2:a årg 2010
Kr.  Himmelsfärd 1:a årg. 2012
Kr. Himmelsfärd 2:a årg. 2013
Kr. Himmelsfärd 2:a årg. 2016
Kr. Himmelsfärd 3;e årg. 2017
S före Pingst 2:a årg. 2004
S före pingst 2:a årg. 2010
S före pingst 3:e årg. 2011
S före pingst 1:a årg 2015
S. före pingst 2:a årg 2016
Pingstdagen 2:a årg. 2001
Pingstdagen 2:a årg. 2004
Pingstdagen 3:e årg. 2005
Pingstdagen 1:a årg. 2006
Pingstdagen 2:a årg. 2007 
Pingstdagen 3:e årg. 2008
Pingstdagen 1:a årg. 2009
Pingstdagen 3:e årg. 2011
Pingstdagen 1:a årg. 2012
Pingstdagen 2:a årg. 2013
Pingstdagen 3:e årg. 2014
Pingstdagen 1:a årg 2015
Pingstdagen 2:a årg 2016
Annandag pingst 1:a årg. 2006