På kyndelsmässodagen tänder vi ljus och nämner de barn som fötts under föregående år vid namn.

3:e  eft. trett. 2:a årg. 2001
3:e eft. trett. 2:a årg. 2004
3:e eft. trett. 1:a årg. 2006
3:e eft. trett. 1:a årg 2009
3:e eft. trett. 2:a årg 2010
3:e eft. trett. 3:e årg 2011
3:e eft. trett. 1;a årg. 2012
4:e  eft. trett. 2:a årg. 2001
4:e eft. trett. 3:e årg. 2017
6:e eft.trett. 3:e årg 2011
Septuagesima 3:e årg. 2002
Septuagesima 2:a årg 2013
Septuagesima 2:a årg 2016
Sexagesima 2:a årg. 2001
Sexagesima 1:a årg. 2003

Sexagesima

2:a årg. 2004
Sexagesima 1:a årg. 2006
Sexagesima 3:e årg 2011
Sexagesima 3;e årg 2017
Kyndelsmäss 1:a årg. 2000
Kyndelsmäss 2:a årg. 2001
Kyndelsmäss 1:a årg. 2003
Kyndelsmäss 1:a årg. 2006
Kyrndelsmäss 2:a årg. 2007
Kyndelsmäss 1:a årg. 2009
Kyndelsmäss 2:a årg. 2013
Kyndelsmäss 3:e årg 2014
Kyrndelsmäss 1:a årg. 2015
Kyndelsmäss 2:a årg. 2016
Kyndelsmäss 3:e årg 2017
Fastlagssöndag 1:a årg. 2000
Fastlagssöndag 2:a årg. 2001
Fastlagssöndag 1:a årg. 2003
Fastlagssöndag 3:e årg. 2005
Fastlagssöndag 1:a årg. 2006
Fastlagssöndag 2:a årg. 2007
Fastlagssöndag 3:e årg. 2008
Fastlagssöndag 1:a årg. 2009