Lär mig att bedja av hjärtat.....

Vi ses i kyrkan

 

Söndag 13/5 S.före pingst

10.00 Högmässa i Stensjökyrkan

16.00 Messy Church i Fågelbergskyrkan
Stefan Risenfors m.fl.

Onsdag 16/5

12-14 Stensjöträffens avslutningsfest

18.30 Pilgrimsgudstjänst med mässa
Start Brostugan vid Gunnebo

Söndag 20/5 Pingstdagen
10 Högmässa i Stensjökyrkan - Imberg

18 " Den blomstertid....."
Vårsånger med Stensökyrkans Flick-Pojk och barnkör

Måndag 21/5 "Andens vind över världen"
20 Musikgudstjänst med Mölndals kammmarkör
Präst Stefan Risenfors

Onsdag 23/5 8.00 Församlingens vårresa till Västgötabygder
Ett fåtal platser kvar.
Anm. Bodil 070 328 90 90