Slutet av kyrkoåret en tid för tacksamhet, eftertanke och väntan!